وبلاگ

هوش مصنوعي براي معلمان

در اين نوشتار به معرفي كاربردهاي هوش مصنوعي براي معلمان از جمله یادگیری شخصی‌سازی‌شده، سیستم‌های آموزش هوشمند، ارزیابی و نمره‌دهی خودکار، مدیریت کلاس، توسعه حرفه‌اي و وظایف اداری خواهيم پرداخت....