مشاوره و تعیین سطح انگلیسی

در دوره مشاوره و تعیین سطح انگلیسی ابتدا با ارائه اطلاعات ضروری شخص را برای ورود به دنیای زبان آماده کرده و سپس تعیین سطح خواهد شد. در واقع زبان...