تکواژ و انواع آن در زبان انگلیسی
وبلاگ

تکواژ و انواع آن در زبان انگلیسی

تکواژ و انواع آن در زبان انگلیسی به معرفی کامل معنا و تعریف تکواژ morpheme و همچنین انواع و اهمیت تکواژ در زبان انگلیسی می‌پردازد. احاطه نسبت به این موضوع برای همه فراگیران زبانهای خارجی، دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی، مترجمان زبان و کلیه زبان آموزان اهمیت بسیار زیادی دارد.


مقدمه

تکواژ (morpheme) کوچکترین واحد دستوری در یک زبان است. تکواژ دارای معنی بوده و نمی‌توان آن را بدون اینکه معنی یا شکل آن تغییر کند به اجزای کوچکتر تقسیم کرد. تکواژها اجزای اصلی کلمات هستند و فهم آنها برای مطالعه ساختار کلمات یا همان صرف‌ونحو (مورفولوژی) بسیار مهم است. این نوشتار به مفهوم تکواژها، انواع آنها و اهمیت آنها در زبان انگلیسی می‌پردازد.

انواع تکواژها

تکواژها به طور کلی به دو دسته تقسیم می‌شوند: تکواژهای آزاد و تکواژهای وابسته. علاوه بر این، تکواژهای وابسته خود به دو نوع تقسیم می‌شوند: تکواژهای تصریفی و تکواژهای اشتقاقی.

1. تکواژهای آزاد

تکواژهای آزاد، تکواژهایی هستند که می‌توانند به صورت مستقل به عنوان کلمه استفاده شوند. این تکواژها نیاز به ترکیب با تکواژهای دیگر ندارند تا معنی‌دار شوند. تکواژهای آزاد اجزای اصلی بسیاری از کلمات در زبان انگلیسی هستند. به عنوان نمونه‌:

کلمات محتوا (Content Words) : اینها اسم‌ها، فعل‌ها، صفت‌ها و قیدهایی هستند که معنی اصلی در جمله را انتقال می‌دهند. مانند “book” (کتاب)، “run” (دویدن)، “happy” (خوشحال) و “quickly” (سریع).

کلمات دستوری (Function Words) : اینها کلماتی هستند که دارای معنی لغوی کمتری هستند اما برای بیان روابط دستوری با کلمات دیگر در جمله استفاده می‌شوند. مانند “and” (و)، “but” (اما)، “or” (یا)، “in” (در)، “on” (بر) و “the” (آن).

2. تکواژهای وابسته

تکواژهای وابسته نمی‌توانند به تنهایی استفاده شوند و باید به تکواژهای آزاد متصل شوند تا معنی‌ پیدا کنند. این تکواژها شامل پیشوندها، پسوندها، میانوندها و پیراموندها هستند که برای تغییر معنی تکواژهای آزاد استفاده می‌شوند.

الف. تکواژهای تصریفی

تکواژهای تصریفی، زمان، تعداد، وجه، حالت یا جنسیت یک کلمه را تغییر می‌دهند بدون اینکه معنی اصلی یا نقش دستوری کلمه را تغییر دهند. زبان انگلیسی هشت تکواژ تصریفی دارد:

-s (جمع): “cat” (گربه) به “cats” (گربه‌ها) تبدیل می‌شود.
-s (ملکی): “dog” (سگ) به “dog’s” (سگ) تبدیل می‌شود.
-s (سوم شخص مفرد حال): “run” (دویدن) به “runs” (می‌دود) تبدیل می‌شود.
-ed (گذشته): “walk” (راه رفتن) به “walked” (راه رفت) تبدیل می‌شود.
-ing (حال استمراری): “run” (دویدن) به “running” (در حال دویدن) تبدیل می‌شود.
-en (اسم مفعول): “eat” (خوردن) به “eaten” (خورده شده) تبدیل می‌شود.
-er (مقایسه‌ای): “big” (بزرگ) به “bigger” (بزرگتر) تبدیل می‌شود.
-est (عالی): “big” (بزرگ) به “biggest” (بزرگترین) تبدیل می‌شود.

ب. تکواژهای اشتقاقی

تکواژهای اشتقاقی معنی کلمه و اغلب نقش دستوری آن را تغییر می‌دهند. این تکواژها می‌توانند پیشوند یا پسوند باشند و کلمات جدیدی ایجاد کنند. نمونه‌ها شامل:

پیشوندها: “un-” (ناموفق)، “dis-” (ناراحت)، “re-” (بازنویسی)
پسوندها: “-ness” (خوشبختی)، “-ly” (سریعاً)، “-ment” (توسعه)


اهمیت تکواژ در زبان انگلیسی

درک تکواژها به دلایل مختلفی اهمیت دارد:

توسعه واژگان: دانش تکواژها به درک معانی کلمات جدید و گسترش واژگان کمک می‌کند.

املاء و تلفظ: آگاهی از تکواژها به فهم الگوهای املاء و قوانین تلفظ در انگلیسی کمک می‌کند.

یادگیری زبان: تکواژها نقش مهمی در یادگیری زبان اول و دوم دارند و به درک ساختار کلمات و گرامر کمک می‌کنند.

تحلیل زبان‌شناختی: برای زبان‌شناسان، تکواژها مبنایی برای تحلیل ساختار و توسعه زبان هستند.


نتیجه‌گیری

تکواژها واحدهای پایه‌ای معنی در یک زبان هستند. در زبان انگلیسی می‌توانند آزاد یا وابسته باشند و تکواژهای وابسته نیز به دو نوع تصریفی و اشتقاقی تقسیم می‌شوند. تکواژ و انواع آن برای ارتباط مؤثر، یادگیری زبان و مطالعه زبان‌شناختی اهمیت دارد و بینش لازم نسبت به ساختار پیچیده کلمات و معانی آنها را ارائه می‌دهد

تصویر نویسنده
محمد مومن

مترجم و مشاور علمي داراي مجوز رسمي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به شماره 8154 و كارشناس ارشد علم اطلاعات دانشگاه بيرجند هستم كه در اين مجموعه تلاش داريم خدماتي علمي و در سطح جهاني را به جامعه فارسي زبانان ارائه كنيم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *