وبلاگ

تکواژشناسی Morphology

تکواژشناسی Morphology شاخه‌ای از زبان‌شناسی است که به ساختار و تشکیل واژه‌ها در زبان می‌پردازد. این علم به بررسی نحوه تشکیل واژه‌ها، ساختار درونی آن‌ها و ارتباط آن‌ها با واژه‌های...