یادگیری ماشین چیست؟
وبلاگ

یادگیری ماشین چیست؟

پاسخ به پرسش یادگیری ماشین چیست؟ شامل مفاهیم اساسی، انواع یادگیری ماشین، الگوریتم‌های کلیدی، کاربردهای یادگیری ماشین، چالش و چشم انداز آینده در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته‌اند. یادگیری ماشین (ML) زمینه‌ای در حال تکامل سریع درون هوش مصنوعی (AI) است که به سیستم‌ها امکان می‌دهد تا از داده‌ها یاد بگیرند و عملکرد خود را در طول زمان بدون برنامه‌نویسی مستقیم بهبود بخشند. این نشوتار مروری جامع بر یادگیری ماشین از جمله مفاهیم اساسی، انواع، الگوریتم‌ها، کاربردها، چالش‌ها و جهت‌گیری‌های آینده خواهد بود. پس از مطالعه اين بخش به پرسش یادگیری ماشین چیست؟ دست خواهيد يافت.


مفاهیم اساسی

1. تعریف یادگیری ماشین

یادگیری ماشین عبارت است از توسعه الگوریتم‌هایی است که می‌توانند الگوها را شناسایی کرده و بر اساس داده‌ها پیش‌بینی کنند و از روش‌های آماری برای فراهم ساختن امکان یادگیری از داده‌ها و تصمیم گیری مبتنی بر آنها استفاده می‌کند. در ادامه به اين پرسش پاسخ خواهيم داد كه یادگیری ماشین چیست؟

2. اجزای کلیدی

داده‌ها (Data) : پایه یادگیری ماشین داده‌ها هستند که کیفیت و کمیت آنها تاثیر زیادی بر عملکرد مدل دارند.

الگوریتم‌ها (Algorithm) : رویه‌ها یا فرمول‌هایی برای حل یک مشکل الگوریتم نامیده می‌شود. در حوزه یادگیری ماشین، الگوریتم‌ها در واقع پردازش کننده داده‌ها برای ایجاد مدل‌ها هستند.

مدل‌ها (Models) : خروجی فرآیند یادگیری ماشین همان مدل‌ها هستند که با استفاده از الگوریتم‌ها و داده‌ها آموزش داده می‌شوند و قادر به پیش‌بینی یا تصمیم‌گیری هستند.

آموزش (Training) : فرآیند ورود داده‌ها به الگوریتم برای ایجاد یک مدل را آموزش می‌نامند.

ویژگی‌ها (Features) : خواص یا ویژگی‌های قابل اندازه‌گیری از پدیده مورد مشاهده را ویژگی‌ می‌گویند.

برچسب‌ها (Labels) : نتیجه یا پاسخی که مدل تلاش می‌کند پیش‌بینی نماید برچسب گفته می‌شود..


انواع یادگیری ماشین

1. یادگیری نظارت شده (Supervised Learning)

یادگیری نظارت شده شامل آموزش یک مدل بر روی یک مجموعه داده برچسب‌گذاری شده است، به این معنی که هر مثال آموزشی با یک برچسب خروجی جفت می‌شود. هدف يادگيري نظارت شده اين است مدل نگاشت (mapping) بين ورودی‌ها و خروجی‌ها را ياد بگيرد.

مثال‌ها: رگرسیون خطی (Linear regression) ، رگرسیون لجستیک (logistic regression)، ماشین‌های بردار پشتیبان (support vector machines) و شبکه‌های عصبی.

2. یادگیری بدون نظارت (Unsupervised Learning)

یادگیری بدون نظارت عبارت است از آموزش یک مدل بر روی داده‌ها بدون پاسخ‌های برچسب‌گذاری شده كه در اين حالت، مدل سعی می‌کند ساختارهای زیرین (underlying structure) داده‌ها را یاد بگیرد.

مثال‌ها: خوشه‌بندی ميانگين‌هاي-k (K-means clustering) ، خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی (hierarchical clustering) و تحلیل مؤلفه‌های اصلی (principal component analysis (PCA))

3. یادگیری نیمه‌نظارتی Semi-Supervised Learning

یادگیری نیمه‌نظارتی ترکیبی از مقدار اندكي داده برچسب‌گذاری شده و مقدار زیادی داده بدون برچسب است. این رویکرد می‌تواند دقت یادگیری را به طور قابل توجهی بهبود بخشد.

مثال‌ها: SVMهای نیمه‌نظارتی (Semi-supervised SVMs) و روش‌های مبتنی بر گراف (graph-based methods)

4. یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning)

یادگیری تقویتی شامل آموزش یک عامل برای انجام توالی تصمیم‌ها با تائيد یا رد اقدامات آن است. در اين صورت عامل مربوطه یاد می‌گیرد تا پاداش‌های تجمعی را به حداکثر برساند.

مثال‌ها: یادگیری كيو (Q-learning)، شبکه‌های عمیق Q (DQNها) (deep Q-networks (DQNs)) و روش‌های گرادیان خط مشي.

تصویری برای انواع یادگیری ماشین


الگوریتم‌های کلیدی

1. الگوریتم‌های رگرسیون (Regression Algorithms)

الگوریتم‌های رگرسیون پیش‌بینی یک خروجی پیوسته را انجام داده و رابطه بین متغیرهای ورودی و خروجی را مدل‌سازی می‌کنند.

مثال‌ها: رگرسیون خطی، رگرسیون ریدج ( ridge regression) و رگرسیون لاسو (lasso regression)

2. الگوریتم‌های طبقه‌بندی (Classification Algorithms)

الگوریتم‌های طبقه‌بندی پیش‌بینی یک برچسب گسسته را انجام می‌دهند و ورودی‌ها را به دسته‌های از پیش تعریف شده طبقه‌بندی می‌کنند.

مثال‌ها: درخت‌های تصمیم‌گیری (Decision trees)، جنگل‌های تصادفی (random forests) ، ماشین‌های بردار پشتیبان (support vector machines (SVM)) و KNN.

3. الگوریتم‌های خوشه‌بندی (Clustering Algorithms)

الگوریتم‌های خوشه‌بندی نقاط داده را بر اساس شباهت‌هایشان به خوشه‌ها، گروه‌بندی می‌کنند.

مثال‌ها: k-میانگین، DBSCAN (خوشه‌بندی کاربردها بر اساس تراکم با نویز) و خوشه‌بندی تجمعی (agglomerative clustering).

4. شبکه‌های عصبی و یادگیری عمیق (Neural Networks and Deep Learning)

شبکه‌های عصبی، به ویژه مدل‌های یادگیری عمیق، شامل لایه‌های متعددي هستند که می‌توانند نمایش‌های داده با سطح‌های افزایشی انتزاعي را یاد بگیرند.

مثال‌ها: شبکه‌های عصبی پیچشی (CNNها)، شبکه‌های عصبی بازگشتی (RNNها) و خود رمزگذار (autoencoder).


کاربردهای یادگیری ماشین

1. مراقبت‌های بهداشتی

تشخیص بیماری، برنامه‌های درمان شخصی، کشف دارو و تحلیل تصاویر پزشکی.

2. مالی

نمره‌دهی اعتباری، تجارت الگوریتمی، شناسایی تقلب و مدیریت ریسک.

3. خرده‌فروشی

بهبود تجربه مشتری از طریق سیستم‌های توصیه، پیش‌بینی تقاضا، مدیریت موجودی و بازاریابی شخصی‌سازی.

4. حمل و نقل

فراهم كردن قدرت خودروهای خودران، پیش‌بینی ترافیک، بهینه‌سازی مسیر و مدیریت ناوگان.

5. پردازش زبان طبیعی (NLP)

فراهم سازي امکان کاربردهای پردازش زبان طبيعي مانند ترجمه ماشینی، تحلیل احساسات، شناسایی گفتار و خلاصه‌سازی متن.

تصویری برای کاربردهای یادگیری ماشین


چالش‌های یادگیری ماشین

1. کیفیت و کمیت داده‌ها

وجود مجموعه‌های داده با کیفیت بالا و بزرگ برای آموزش مدل‌های موثر ضروری هستند. جمع‌آوری، تمیز کردن و برچسب‌گذاری این داده‌ها می‌تواند فرآیندی پرهزینه و زمان‌بر باشد.

2. بیش‌برازش و کم‌برازش (Overfitting and Underfitting)

بیش‌برازش زمانی رخ می‌دهد که یک مدل نویز موجود در داده‌های آموزشی را یاد می‌گیرد، در حالی که کم‌برازش زمانی اتفاق می‌افتد که یک مدل بسیار ساده باشد و الگوهای زیرین را به دست آورد. تعادل بین پیچیدگی مدل و تعمیم‌پذیری آن بسیار مهم است.

3. قابل‌تفسیر بودن

بسیاری از مدل‌های يادگيري ماشين، به ویژه مدل‌های یادگیری عمیق، به دلیل پیچیدگی آنها عنوان “جعبه‌های سیاه” در نظر گرفته می‌شوند. اطمینان از قابل‌تفسیر بودن مدل برای جلب اعتماد و رعایت مقررات ضروری است.

4. مقیاس‌پذیری

مقیاس‌پذیری به توانایی مدل يادگيري ماشين برای عملکرد کارآمد با افزایش حجم داده‌ها اشاره دارد. اطمینان از اینکه مدل‌ها می‌توانند به حجم‌های بزرگ داده‌ها پاسخ دهند یک چالش بزرگ است.

5. ملاحظات اخلاقی

سیستم‌های يادگيري ماشين می‌توانند سوگیری‌های موجود در داده‌های آموزشی را تداوم بخشند و به نتایج ناعادلانه یا تبعیض‌آمیز منجر شوند. پرداختن به مسائل اخلاقی مانند کاهش سوگیری و اطمینان از رعايت انصاف،  بسیار مهم است.


جهت‌گیری‌های آینده

1. هوش مصنوعی قابل‌توضیح (XAI)

تحقیقات موجود بر توسعه روش‌هایی متمرکز است که مدل‌های ML را بیشتر قابل‌تفسیر و توضیح كنند و به کاربران امکان دهند تصمیمات مدل را بفهمند و به آن اعتماد کنند.

2. یادگیری ماشین خودکار (AutoML)

AutoML قصد دارد فرآیند پایان به پایان اعمال يادگيري ماشين از جمله مهندسی ویژگی، انتخاب مدل و تنظیم پارامترها را خودکار کند و آن را برای غیرمتخصصان قابل دسترس نمايد.

3. یادگیری فدرالی (Federated Learning)

یادگیری فدرالی امکان آموزش مدل‌های يادگيري ماشين را بر روی داده‌های غیرمتمرکز فراهم می‌کند، حفظ حریم خصوصی و امنیت داده‌ها را تضمین نموده و رویکرد آن در حوزه‌های حساس مانند مراقبت‌های بهداشتی و مالی بسیار مفید است.

4. یادگیری ماشین کوانتومی

یادگیری ماشین کوانتومی از محاسبات کوانتومی برای بهبود کارایی و عملکرد الگوریتم‌های يادگيري استفاده می‌کند و به مشکلاتی که برای کامپیوترهای کلاسیک غیرقابل حل هستند، پاسخ می‌دهد.

5. یادگیری مادام‌العمر

یادگیری مادام‌العمر  مدل‌هایی را توسعه مي‌دهد که به طور مداوم یاد بگیرند و به داده‌ها و وظایف جدید شبیه به یادگیری انسان در طول زمان منطبق باشند.

تصویری برای جهت گیریهای آینده یادگیری ماشین


نتیجه‌گیری

یادگیری ماشین صنایع مختلفی را با امکان ايجاد تغيير به سیستم‌ها برای یادگیری از داده‌ها و بهبود عملکرد آنها متحول كرده است. علیرغم چالش‌هاي موجود، تحقیقات و پیشرفت‌های مداوم اين نويد را مي‌دهند که قابلیت‌ها و کاربردهای يادگيري ماشين در حال گسترش هستند و با ادامه تکامل فناوری يادگيري ماشين اين پتانسیل را دارند که پيش برند نوآوری بوده و به برخی از چالش‌های مهم جهان پاسخ دهد. اميدواريم به پاسخ یادگیری ماشین چیست؟، رسيده باشيد.

تصویر نویسنده
محمد مومن

محمد مومن، مترجم و مشاور علمي، دانش آموخته كارشناسي مترجمي زبان انگليسي و كارشناسي ارشد علم اطلاعات است. وي در حال حاضر به عنوان مدير مسئول موسسه عصر زبان توس فعاليت مي‌كند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *