ارتباط زبان و ژنتيك
وبلاگ

ارتباط زبان و ژنتيك

ارتباط زبان و ژنتيك از جمله مواردي همچون ژنتیک و اکتساب زبان، تأثیرات ژنتیکی بر اختلالات زبانی، دیدگاه‌های تکاملی و ساختار و عملکرد مغز و نقش محيط را در اين نوشتار مورد بررسي قرار داده‌ايم.مطالعه اين مطلب براي علاقمندان به حوزه فرآيند يادگيري زبان نخست و همچنين افراد علاقمند به آناتومي و زبان مفيد خواهد بود.


مقدمه

مطالعه ژنتیک و زبان تقاطعی جذاب از زیست‌شناسی، علوم اعصاب، زبان‌شناسی و روان‌شناسی است. این حوزه چگونگي تاثير عوامل ژنتیکی بر اکتساب، توسعه و مهارت زبان در انسان را بررسي مي‌كند و جنبه‌های تکاملی زبان و نحوه تأثیر تغییرات و جهش‌های ژنتیکی بر توانایی‌های زبانی را مورد ارزيابي قرار می‌دهد. درک رابطه بین ژنتیک و زبان می‌تواند به روشن کردن اختلالات زبانی مختلف و ارائه دیدگاه‌هایی در مورد منشأ زبان انسان کمک کند.


ژنتیک و فراگيري زبان

فراگيري زبان فرآیندی پیچیده است که به معناي تعامل بین پیش‌زمینه‌های ژنتیکی و عوامل محیطی است. انسان‌ها از بدو تولد داراي پتانسيل بیولوژیکی ويژه فراگيري زبان هستند که اغلب به عنوان “توانایی زبان (language faculty) شناخته می‌شود. این تواناییِ ذاتی به کودکان امکان می‌دهد تا زبان یا زبان‌های موجود در اطراف خود را به سرعت یاد بگیرند.

پژوهش‌ها وجود چندین ژن مرتبط با توسعه زبان را تائيد مي‌كنند.  یکی از معروف‌ترین‌ها آنها ژن FOXP2 است که اغلب به عنوان “ژن زبان” (language gene) شناخته می‌شود. جهش‌های این ژن با اختلالات گفتار و زبان مرتبط هستند. مطالعات بر روی خانواده‌هایی با اختلال زباني خاص (SLI) نشان داده است که افرادي كه جهش ژني FOXP2 در آنها رخ داده است مشکلاتی در گرامر، تلفظ و سایر جنبه‌های زبان دارند.

با این حال، ژن FOXP2 تنها عامل بروز اين مشكل نيست. فراگيري زبان یک صفت پلی‌ژنی (polygenic trait) است، به این معنی که چندین ژن به این توانایی کمک می‌کنند. مطالعات گسترده‌ای که بر روی ژنوم كامل انسان (GWAS) انجام شده‌اند نشان داده‌اند كه چندین مکان ژنتیکی مرتبط با مهارت‌های زبانی مختلف شناسايي شده است. این ژن‌ها با یکدیگر و با عوامل محیطی تعامل دارند تا توانایی‌های زبانی فرد را شکل دهند.

ژنتیک و اکتساب زبان

این ژن‌ها با یکدیگر و با عوامل محیطی تعامل دارند تا توانایی‌های زبانی فرد را شکل دهند.


تأثیرات ژنتیکی بر اختلالات زبانی

عوامل ژنتیکی نقش مهمی در انواع اختلالات زبانی، از جمله نارساخواني (dyslexia)، اختلال زبان خاص (SLI) و اختلالات طیف اوتیسم (ASD) دارند. نارساخواني، یک ناتوانی یادگیری رایج است که مهارت خواندن و املاء را تحت تأثیر قرار می‌دهد كه داراي چندين گونه مختلفي ژنتيكي است. به عنوان مثال، واریاسیون‌های ژن‌های DCDC2 و KIAA0319 با نارساخواني مرتبط بوده‌اند. این ژن‌ها در توسعه و عملکرد مغز نقش دارند و مسیرهای عصبی مرتبط با خواندن را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

اختلال زبان خاص (SLI) یکی دیگر از اختلالاتی است که مؤلفه ژنتیکی قوی دارد. در اين اختلال با وجود اينكه فرد هوش و قدرت شنوايي طبيعي دارد اما توانایی فراگيري زبان در وي تحت تاثير قرار مي‌گيرد. مطالعات نشان داده‌اند که SLI در برخي خانواده‌ها مشاهده می‌شود و چندین ژن، از جمله FOXP2، CNTNAP2 و CMIP، در این اختلال نقش دارند.

اختلالات طیف اوتیسم (ASD) اغلب شامل مشکلات زبان و ارتباطات می‌شود. مطالعات ژنتیکی چندین ژن مرتبط با ASD را شناسایی کرده‌اند که بسیاری از آنها در عملکرد سیناپسی (synaptic) و اتصال عصبی (neural connectivity) نقش دارند. پیچیدگی ASD تشخیص علت‌های ژنتیکی خاص آن را چالش‌برانگیز می‌کند، اما همپوشانی بین ژن‌های مرتبط با زبان و ژن‌های مرتبط با ASD نشان‌دهنده تأثیر قوی ژنتیکی بر توانایی‌های زبانی در افراد داراي اختلال اوتيسم است.


دیدگاه‌های تکاملی

تکامل زبان موضوعی مملو از بحث و تحقیق است. درک اساس ژنتیکی زبان می‌تواند ارائه دهنده دیدگاه‌هایی در مورد چگونگی تکامل زبان در انسان‌ها باشد. ژن FOXP2 در این بحث نقش حیاتی ایفا می‌کند. مطالعات تطبیقی نشان داده‌اند که نسخه انسانی ژن FOXP2 با نسخه دیگر انسان‌هاي نخستين متفاوت است و اين عامل نشان می‌دهد كه تغییرات در این ژن ممکن است برای توسعه گفتار و زبان مهم بوده باشد.

نسخه انسانی ژن FOXP2 با نسخه دیگر انسان‌هاي نخستين متفاوت است.

علاوه بر این، مطالعات بر روی نئاندرتال‌ها (Neanderthal) و دنیسووان‌ها (Denisovan) كه گونه‌های هومینین (hominin)منقرض شده هستند نشان داده‌اند که اين گروه‌ها نسخه‌ای از ژن FOXP2 را داشتند که مشابه نسخه انسانی مدرن بوده است. این یافته نشان می‌دهد که ظرفیت زبان ممکن است در این گونه‌ها وجود داشته باشد و این که اساس ژنتیکی زبان قبل از ظهور انسان خردمند (Homo sapien) بوده است.

دیدگاه‌های تکاملی در ژنتيك و زبان


ساختار و عملکرد مغز

ژنتیک بر ساختار و عملکرد مناطق مغزی مرتبط با پردازش زبان نيز تأثیر می‌گذارد. نیمکره چپ مغز، به ویژه نواحی خاص آن مانند منطقه بروکا و منطقه ورنیکه، به شدت در تولید و درک زبان نقش دارند. عوامل ژنتیکی می‌توانند بر توسعه و اتصال این مناطق تأثیر بگذارند.

مطالعات تصویربرداری عصبی نشان داده‌اند که افرادی با گونه‌هاي ژنتیکی خاص در حین استفاده از زبان، الگوهای فعال‌سازی مغزی متفاوتی دارند. به عنوان مثال، حاملان گونه مرتبط با نارساخواني در ژن DCDC2 فعال‌سازی تغییر یافته‌ای در قشر تمپوراپریتال (temporoparietal cortex) چپ نشان می‌دهند كه اين ناحیه‌ در پردازش واج شناختي (phonological) نقش دارد.


نقش محیط

در حالی که ژنتیک نقش مهمی در توسعه زبان ایفا می‌کند، عوامل محیطی نیز به همان اندازه مهم هستند. تعامل بین ژن‌ها و محیط برای شکل‌دهی توانایی‌های زبانی حیاتی است. به عنوان مثال، کودکان با پیش‌زمینه ژنتیکی اختلال زباني ممکن است همچنان اين شانس را دارند كه مهارت‌های زبانی عادی را در صورت قرار گرفتن در محیط زبانی غنی و مداخله زودهنگام فرا گيرند.

تعامل بین ژن‌ها و محیط کلید درک توسعه و اختلالات زبانی است.

وضعیت اجتماعی-اقتصادی، فرصت‌های آموزشی و تماس با چندین زبان همگی می‌توانند بر توسعه زبان تأثیر بگذارند. به عنوان مثال دوزبانگی می‌تواند انعطاف‌پذیری شناختی (cognitive flexibility) را افزایش داده و شروع زوال شناختی (ognitive decline) مرتبط با سن را به تأخیر بیندازد. درک چگونگی تعامل عوامل ژنتیکی و محیطی می‌تواند به توسعه مداخلات مؤثر برای اختلالات زبانی کمک کند.

تصويري براي نقش محيط در يادگيري زبان


نتیجه‌گیری

ارتباط زبان و ژنتيك پیچیده و چندوجهی است. عوامل ژنتیکی بر فراگيري، توسعه و مهارت زبان تأثیر می‌گذارند، اما به تنهایی عمل نمی‌کنند. عوامل محیطی نقش حیاتی در شکل‌دهی توانایی‌های زبانی دارند و تعامل بین ژن‌ها و محیط کلید درک توسعه و اختلالات زبانی است. تحقیقات پايدار در این حوزه می‌تواند دیدگاه‌های ارزشمندی در مورد منشأ زبان، مکانیسم‌های زیرساختی اختلالات زبانی و توسعه مداخلات مؤثر برای حمایت از افراد با نقص‌های زبانی ارائه دهد. ارتباط زبان و ژنتيك نيازمند بررسي عميق و گسترده‌تر است.

تصویر نویسنده
محمد مومن

مترجم و مشاور علمي داراي مجوز رسمي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به شماره 8154 و كارشناس ارشد علم اطلاعات دانشگاه بيرجند هستم كه در اين مجموعه تلاش داريم خدماتي علمي و در سطح جهاني را به جامعه فارسي زبانان ارائه كنيم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *