یادگیری عمیق چیست؟
وبلاگ

یادگیری عمیق چیست؟

پاسخ به پرسش یادگیری عمیق چیست؟ شامل اصول اولیه یادگیری عمیق، معماری‌های آن، الگوریتم‌های کلیدی در یادگیری عمیق، کاربردها، چالش‌ها و آینده آن در این نوشتار مدنظر قرار دارد. یادگیری عمیق (Deep Learning)، زیرمجموعه‌ای از یادگیری ماشین، با امکان یادگیری ماشین‌ها از مقادیر زیادی داده و انجام وظایف پیچیده با دقت بالا، انقلاب بزرگی در زمینه هوش مصنوعی (AI) ایجاد کرده است. این نوشتار به بررسی اصول اولیه یادگیری عمیق، معماری آن، الگوریتم‌های کلیدی، کاربردها و جهت‌گیری‌های آینده آن می‌پردازد. پس از مطالعه این بخش در خواهید یافت که یادگیری عمیق چیست؟


اصول اولیه یادگیری عمیق

1. یادگیری عمیق چیست؟

یادگیری عمیق شامل آموزش شبکه‌های عصبی مصنوعی با لایه‌های متعدد (به همین دلیل “عمیق” نامیده می‌شود) برای شناسایی الگوها و تصمیم‌گیری است. این از ساختار و عملکرد مغز انسان الهام گرفته و به تقلید از نحوه یادگیری انسان‌ها از تجربه‌ها پرداخته است. در ادامه به پاسخ یادگیری عمیق چیست؟ دست خواهید یافت.

2. شبکه‌های عصبی (Neural Networks)

نورون‌ها و لایه‌ها (Neurons and Layers) : واحد اساسی یک شبکه عصبی نورون است که شبیه نورون بیولوژیکی در مغز انسان است. نورون‌ها به لایه‌هایی سازماندهی زیر می‌شوند:

 • لایه‌های ورودی (input layers)
 • لایه‌های پنهان (hidden layers)
 • لایه‌های خروجی (output layers)

هر لایه داده‌های ورودی را تبدیل کرده و به لایه بعدی منتقل می‌کند.

توابع فعال‌ساز (Activation Functions): این توابع، روند غیرخطی را به شبکه معرفی کرده و امکان یادگیری الگوهای پیچیده را به آن می‌دهند. توابع فعال‌سازی رایج عبارتند از:

 • سیگموئید (sigmoid)
 • تانژانت (tanh)
 • ReLU (واحد خطی اصلاح‌شده) (Rectified Linear Unit)

3. آموزش شبکه‌های عصبی

پیش‌انتشار (Forward Propagation) : این فرآیند عبارت از عبور داده‌های ورودی از طریق شبکه عصبی برای دریافت خروجی است.

تابع خطا (Loss Function) : تابع خطا تفاوت بین خروجی شبکه و مقدار واقعی هدف را اندازه‌گیری می‌کند. توابع خطای رایج عبارتند از:

 • میانگین مربعات خطا برای وظایف رگرسیون (mean squared error for regression tasks)
 • آنتروپی متقابل برای وظایف طبقه‌بندی (cross-entropy for classification tasks)

بازگشت انتشار (Backpropagation) : این الگوریتم وزن‌های شبکه را برای کمینه کردن تابع خطا تنظیم می‌کند و شامل محاسبه گرادیان (gradient )تابع خطا نسبت به هر وزن و به‌روزرسانی وزن‌ها با استفاده از کاهش گرادیان است.


معماری‌های یادگیری عمیق

1. شبکه‌های عصبی پیچشی (CNN)

CNNها برای پردازش داده‌های شبکه‌ای مانند، تصاویر طراحی شده‌اند. آن‌ها از لایه‌های پیچشی برای یادگیری سلسله‌مراتب فضایی ویژگی‌ها از تصاویر ورودی به صورت خودکار و تطبیقی استفاده می‌کنند.

لایه‌های پیچشی (Convolutional Layers) : این لایه‌ها فیلترهایی را به تصویر ورودی اعمال می‌کنند تا ویژگی‌هایی مانند لبه‌ها، بافت‌ها و اشکال را استخراج کنند.

لایه‌های تجمع (Pooling Layers) : این لایه‌ها ابعاد فضایی نقشه‌های ویژگی را کاهش می‌دهند و به کاهش محاسبات و کنترل بیش‌برازش (overfitting) کمک می‌کنند.

2. شبکه‌های عصبی بازگشتی (RNN)

RNNها برای داده‌های دنباله‌ای مانند سری‌های زمانی یا زبان طبیعی طراحی شده‌اند. آن‌ها حالت (حافظه) را حفظ می‌کنند که اطلاعاتی در مورد ورودی‌های قبلی را به‌خاطر می‌آورند.

RNNهای ساده: این‌ها به دلیل گرادیان‌های محوشونده (vanishing gradient) با مشکلات وابستگی طولانی‌مدت مواجه هستند.

واحدهای حافظه طولانی کوتاه (LSTM) و واحدهای بازگشتی دروازه‌ای (GRU): این واریانت‌ها مشکل گرادیان‌های محوشونده را حل می‌کنند و RNNها را قادر می‌سازند وابستگی‌های طولانی‌مدت را یاد بگیرند.

3. شبکه‌های مولد متخاصم (GAN)

GANها شامل دو شبکه هستند:

 • مولد (generator) برای ایجاد داده‌های جعلی
 • تمایز‌دهنده (discriminator) برای ایجاد تمایز میان داده‌های واقعی و جعلی

 این فرآیند هجومی، توانایی مولد را در ایجاد داده‌های واقعی بهبود می‌بخشد.

کاربردها: GANها در تولید تصویر، افزایش داده‌ها و ایجاد گرافیک‌های بازی‌های ویدئویی واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

تصویری برای معماری‌های یادگیری عمیق


الگوریتم‌های کلیدی در یادگیری عمیق

1. کاهش گرادیان (Gradient Descent)

کاهش گرادیان، الگوریتم بهینه‌سازی است که برای کمینه کردن تابع خطا با تنظیم وزن‌های شبکه به صورت تکراری استفاده می‌شود.

کاهش گرادیان تصادفی (SGD): واریانتی که وزن‌ها را برای هر مثال آموزشی به‌روزرسانی می‌کند.

کاهش گرادیان با دسته‌های کوچک: وزن‌ها را بر اساس یک دسته کوچک از مثال‌های آموزشی به‌روزرسانی می‌کند.

2. بهینه‌ساز Adam

Adam (برآورد لحظه‌ای تطبیقی) مزایای کاهش گرادیان تصادفی زیرا را با هم ترکیب می‌کند:

 • الگوریتم گرادیان تطبیقی (AdaGrad)
 • انتشار میانگین مربعات (RMSProp)

کاربردهای یادگیری عمیق

1. شناسایی تصاویر

مدل‌های یادگیری عمیق، به ویژه CNNها، در وظایف شناسایی تصاویر به عملکرد پیشرفته‌ای دست یافته‌اند. آن‌ها در کاربردهایی مانند شناسایی چهره، تحلیل تصاویر پزشکی و رانندگی خودکار استفاده می‌شوند.

2. پردازش زبان طبیعی

یادگیری عمیق به طور قابل توجهی وظایف پردازش زبان طبیعی (NLP) مانند ترجمه ماشینی، تحلیل احساسات و تولید زبان را توسعه داده است. مدل‌هایی انتقال دهنده (Transformers) از جمله BERT و GPT، رکوردهای جدیدی در بخش پردازش زبان طبیعی ایجاد کرده‌اند.

3. شناسایی گفتار

مدل‌های یادگیری عمیق می‌توانند زبان گفتاری را با دقت بالا به متن تبدیل کنند و امکان کاربردهایی مانند دستیارهای مجازی و خدمات ترجمه را فراهم کنند.

4. بازی‌های کامپیوتری

الگوریتم‌های یادگیری عمیق برای توسعه هوش مصنوعی که می‌تواند بازی‌های پیچیده مانند Go، شطرنج و بازی‌های ویدئویی را بازی کند، استفاده می‌شوند. مثال‌هایی مانند AlphaGo و AlphaZero توسط DeepMind ایجاد شده است را می‌توان نام برد.

تصویری برای کاربردهای یادگیری عمیق


چالش‌های یادگیری عمیق

1. نیازمندی‌های داده

مدل‌های یادگیری عمیق به مقادیر زیادی از داده‌های برچسب‌گذاری شده برای آموزش نیاز دارند. به‌دست آوردن و برچسب‌گذاری این داده‌ها می‌تواند هزینه‌بر و زمان‌بر باشد.

2. منابع محاسباتی

آموزش مدل‌های یادگیری عمیق به شدت محاسباتی است و اغلب به سخت‌افزارهای تخصصی مانند GPUها یا TPUها نیاز دارد.

3. قابل‌تفسیر بودن

مدل‌های یادگیری عمیق اغلب به عنوان “جعبه‌های سیاه” در نظر گرفته می‌شوند زیرا فرآیندهای تصمیم‌گیری آن‌ها به آسانی قابل تفسیر نیستند. این عدم شفافیت می‌تواند در کاربردهای حساس مانند مراقبت‌های بهداشتی مشکل‌ساز باشد.

4. بیش‌برازش

مدل‌های یادگیری عمیق می‌توانند به داده‌های آموزشی بیش‌برازش کنند، یعنی در داده‌های آموزشی عملکرد خوبی دارند اما در داده‌های نادیده ضعیف عمل می‌کنند. تکنیک‌هایی مانند Dropout و Regularization برای کاهش بیش‌برازش استفاده می‌شوند.


جهت‌گیری‌های آینده

1. هوش مصنوعی توضیح پذیر (Explainable AI) 

تحقیقاتی در حال انجام است تا مدل‌های یادگیری عمیق را بیشتر قابل‌تفسیر و شفاف کند و به کاربران امکان دهد تا رویه تصمیم گیری در آنها را درک کنند.

2. یادگیری با تعداد کم و بدون مثال (Few-shot and Zero-shot Learning)

این رویکردها قصد دارند تا مدل‌هایی را آموزش دهند که بتوانند وظایف جدید را با تعداد کم یا هیچ مثال برچسب‌گذاری شده یاد بگیرند و به چالش نیازمندی‌های داده پاسخ دهند.

3. یادگیری انتقالی (Transfer Learning)

یادگیری انتقالی شامل پیش‌آموزش یک مدل بر روی یک مجموعه داده بزرگ و سپس تنظیم دقیق آن بر روی یک مجموعه داده خاص و کوچک‌تر است. این رویکرد می‌تواند نیازمندی‌های داده و محاسباتی را به طور قابل توجهی کاهش دهد.

4. یکپارچگی با سایر فناوری‌ها (Integration with Other AI Technologies)

ترکیب یادگیری عمیق با سایر فناوری‌های AI مانند یادگیری تقویتی (reinforcement learning) و استدلال نمادین (symbolic reasoning) می‌تواند به سیستم‌های AI مقاوم‌تر و چندمنظوره‌تر منجر شود.


نتیجه‌گیری

یادگیری عمیق تأثیر عمیقی بر حوزه‌های مختلف گذاشته است و به ماشین‌ها امکان می‌دهد تا از داده‌ها یاد بگیرند و وظایف پیچیده را با دقت بالا انجام دهند. علیرغم چالش‌های آن، تحقیقات و پیشرفت‌های مداوم، نوید آینده‌ای را می‌دهند که یادگیری عمیق به پیشبرد نوآوری و تحول صنایع ادامه خواهد داد. امیدواریم پاسخ پرسش یادگیری عمیق چیست؟، را دریافت کرده باشید.

تصویر نویسنده
محمد مومن

محمد مومن، مترجم و مشاور علمي، دانش آموخته كارشناسي مترجمي زبان انگليسي و كارشناسي ارشد علم اطلاعات است. وي در حال حاضر به عنوان مدير مسئول موسسه عصر زبان توس فعاليت مي‌كند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *