وبلاگ

یادگیری عمیق چیست؟

پاسخ به پرسش یادگیری عمیق چیست؟ شامل اصول اولیه یادگیری عمیق، معماری‌های آن، الگوریتم‌های کلیدی در یادگیری عمیق، کاربردها، چالش‌ها و آینده آن در این نوشتار مدنظر قرار دارد. یادگیری...