وبلاگ

وب سطحی surface web

در راستای افزایش سواد اطلاعاتی، در نوشته حاضر به ارائه توضیحات کاملی در خصوص وب سطحی surface web، ویژگیهای آن، اهمیت وب سطحی و همچنین محدودیت‌های وب سطحی و آینده...