وبلاگ

ترجمه و هوش مصنوعی

با شنیده شدن صنایع انقلاب هوش مصنوعی همه عرصه های زندگی بشر دستخوش تغییرات اساسی شده است. ترجمه و هوش مصنوعی نیز بی تاثیر نمانده است. در یادداشت امروز نگاهی...