وبلاگ

كلان داده (Big Data)

آشنايي با مفهوم كلان داده (Big Data)، ویژگی‌های كلان داده، منابع آن، فناوري‌ها و ابزارهای كلان داده، كاربردها و چالش‌های آن در اين نوشتار مدنظر قرار داشته است. با توجه...