وبلاگ

تاریخچه هوش مصنوعی

آشنایی با تاریخچه تاریخچه هوش مصنوعی، پایه‌های فلسفی، تولد ماشین‌های محاسباتی، کنفرانس دارتموث، افول هوش مصنوعی و ابعاد مدرن آن در این مطلب مورد بررسی قرار گرفته است. با مطالعه...