پروپوزال چيست؟
علم اطلاعات

پروپوزال چيست؟

پروپوزال چيست؟ شايد يكي از مهمترين پرسش‌هايي باشد كه در محيط‌هاي دانشگاهي مطرح مي‌شود. دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلات تكميلي اعم از كارشناسي ارشد و دكتري حرفه‌اي و تخصصي در مراحل اوليه نگارش پايان نامه، رساله و تز خود بايستي معناي آن را به خوبي درك كنند. در اين بخش، قصد داريم با واكاوي كامل و جامع اين پرسش، به طور كامل از ابعاد مختلف به آن پاسخ دهيم تا ابهام اين دسته افراد برطرف شود.


معني لغوي پروپوزال

براي مراجعه به ديكشنري آنلاين كمبريج (Cambridge Dictionary) و نيز ديكشنري دو زبانه انگليسي به فارسي آريانپور نسخه شش جلدي صادراتي، معاني زير براي واژه Proposal نمايش داده مي‌شود:

معاني موجود در ديكشنري كمبريج:

a suggestion, sometimes a written one
a suggestion for a possible plan or action
an offer of marriage

پيشنهاد، گاهي اوقات به شكل يك نوشته

پيشنهادي براي اقدام يا طرحي احتمالي

پيشنهاد ازدواج


معاني موجود در ديكشنري آريانپور:

پيشنهاد، طرح

خواستگاري

از بين معاني ذكر شده در بالا بهترين معدل فارسي پيشنهاد و بهترين برابر انگليسي را نيز بايستي a suggestion for a possible plan or action (پيشنهادي براي اقدام يا طرحي احتمالي) دانست؛ به بيان ساده، واژه Proposal به معناي پيشنهادي است كه در قالب يك طرح ارائه مي‌گردد.


معناي اصطلاحي پروپوزال

معناي اصطلاحي پروپوزال

حال كه معناي لغوي واژه پروپوزال را به خوبي درك كنيد، بايستي بدان كه از نظر اصطلاحي اين واژه چه معنايي دارد؛ به طور كلي، در محيط‌هاي علمي، آموزشي و حرفه‌اي اين واژه همان معناي پيشنهاد يا طرح را دارد؛ به بيان ساده‌تر هر گاه شخصي براي انجام پروژه‌اي، اقدام به ارائه يك پيشنهاد اوليه مكتوب نمايد، اصطلاحاً به آن پيشنهاد اوليه پروپوزال (proposal) گفته مي‌شود. جواد ميرشكاري در دفتر دوازدهم فرهنگ واژه‌های مصوب فرهنگستان به عنوان ويراستار واژه برساخته پیشنهاده را براي اين اصطلاح برگزيده‌اند. اين برساخته جديد در بسياري از منابع اعم از سامانه ملي ثبت پايان نامه، رساله و پيشنهاده، به همين شكل بكار رفته است.


اگر از ما بپرسند كه پروپوزال چيست؟ بايستي به طور خلاصه به اين صورت پاسخ دهيم:

پروپوزال يا پيشنهاده (proposal) به طرحي مكتوب اطلاق مي‌شود كه با هدف ارائه دورنماي يك اثر و پاسخگويي به سئوالات احتمالي نوشته مي‌شود.

هرچند ممكن است بتوان براي اين مفهوم تعاريف بسيار متعددي را ارائه كرد اما با ارجاع به معناي لغوي و اصطلاحي آن، تعريف ارائه شده در بالا، تقريباً كامل به نظر مي‌رسد.

به زبان ساده اگر بخواهيم معناي آن را درك كنيم، مي‌توانيم آن را به مثابه يك نقشه ساختمان پيش از اجراي مراحل احداث آن در نظر گرفت. همانطور كه نقشه كش، مهندس ناظر، پيمانكار، معمار، مهندسان و كارگران با نگاه به نقشه مي‌توانند دورنماي ساختمان را در ذهن خود مجسم كنند و پاسخ پرسش‌هاي پيش آمده در ذهن خود را بيايند، پروپوزال نيز همين كاربرد را دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.