پايان‌نامه مطالعات كتابخانه‌هاي عمومي
سرفصل

پايان‌نامه مطالعات كتابخانه‌هاي عمومي

عنوان درس: پايان‌نامه مطالعات كتابخانه‌هاي عمومي

تعداد واحدها: 4

نوع واحد: عملي

پيش نياز: گذراندن تمامي درسها

هدف:

ايجاد شرايط لازم براي دانشجويان به منظور بهره‌گيري عملي و مستقيم از راهنمايي‌هاي علمي اساتيد در راستاي بكارگيري روش تحقيق علمي براي تجزيه و تحليل جبنه‌هاي خاص مسائل مربوط به كتابخانه‌هاي عمومي.

سرفصل‌هاي اصلي درس پايان‌نامه مطالعات كتابخانه‌هاي عمومي:

بررسي و مطالعه نظري و كاربردي در مورد يكي از زمينه‌هاي خاص كتابخانه‌هاي عمومي.

با ثبت نام دانشجو در اين درس موظف است موضوعي را در زمينه‌هاي موردنياز را انتخاب كند و يا استفاده از روشهاي پژوهش علمي، درباره آن به تحقيق بپردازد.

كليه كارهاي پژوهش پس از تصويب در شوراي گروه و شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده زير نظر مستقيم يكي از اعضاي هيئت علمي صورت مي‌گيرد.

دانشجو قبل از شروع تحقيق بايد طرحي را به صورت پيشنهاد تحقيق مبني بر چگونگي انتخاب مساله ،روش پژوهش و ضرورت تحقيق و مانند ان به دفتر تحصيلات تكميلي ارائه كند و از آن دفاع نمايد.

يافته‌هاي تحقيق بايد به صورت گزارش كتبي يعني پايان نامه به دفتر مربوطه تحويل شود و پس از اخذ مجوزهاي لازم، دانشجو موظف به دفاع نهايي از آن است.

دانشجويان موظف به گذراندن اين درس در ترم پاياني هستند.

منابع:

منابع اين درس با توجه به زمينه‌هاي موضوعي پايان نامه، توسط دانشجو انتخاب مي‌شود و توسط وي مورد مطالعه و استفاده‌هاي لازم قرار مي‌گيرد.


توضيحات اضافي:

طبق آئين نامه مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري كليه دانشجويان رشته علم اطلاعات و دانش شناسي براي ارائه پايان‌نامه مطالعات كتابخانه‌هاي عمومي بايستي موضوع خود را در سامانه ثبت پايان‌نامه، رساله و پيشنهاده (پروپوزال) به ثبت برسانند. در تمامي گروه‌هاي علم اطلاعات و دانش شناسي در دانشگاه‌هاي كشور، ارائه گواهي ثبت از سامانه ايرانداك الزامي است. اين امر به دليل جلوگيري از همپوشاني موضوعات دانشجويان، پيشگيري از سرقت علمي و تشكيل پايگاه اطلاعاتي جامع، الزام قانوني دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.