نشريات مصوب علم اطلاعات و دانش شناسي
دسته‌بندی نشده

نشريات مصوب علم اطلاعات و دانش شناسي

در اين بخش فهرست كامل نشريات مصوب علم اطلاعات و دانش شناسي كه در پرتال نشريات علمي كشور آورده شده است. اين نشريات توسط دفتر سياست گذاري و برنامه ريزي امور پژوهشي از زيرمجموعه‌هاي معاونت پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري آورده شده است.


اهميت نشريات

بروزرساني فهرست
اين فهرست كه از پرتال نشريات علمي كشور استخراج شده است، به طور مداوم و حداقل هر سه ماه يكبار بروزساني مي‌شود.

در عرصه پژوهش و فناوري در جهان، بي ترديد نشريات علمي پژوهشي از اهميت بسيار زيادي برخوردار هستند. اين نشريات كه معمولاً از سوي مراكز دانشگاهي و موسسات آموزشي و پژوهشي راه اندازي مي‌شوند داراي هسته قدرتمند علمي، نيروي انساني مجرب و دانشگاهي و نيز توان ارزيابي و سنجش بالايي در گزينش مقالات برخوردار هستند.

بسياري از جامعه دانشگاهيان و نيز شاخص‌هاي سنجش توان علمي افراد در مواردي همچون مصاحبه آزمون پذيرش دانشجوي دكتري تخصصي و نيز ارتقاي رتبه اعضاي هيئت علمي نشان مي‌دهد كه جايگاه و اهميت نشريات و مقالات مندرج در آنها بسيار زياد است.

رديفعنوانرتبه (99)صاحب امتيازسردبيرسايت
1International Journal of Information Science and Managementبين المللمرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوریجعفر مهراد
سايت
2پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعاتبين المللپژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایرانسیدرحمت الله فتاحی
سايت
3پژوهشنامه علم سنجیالفدانشگاه شاهدعبدالرضانوروزی چاکلی
سايت
4رهیافتالفمرکز تحقیقات سیاست علمی کشورغلامعلی منتظر
سايت
5علوم و فنون مدیریت اطلاعاتالفدانشگاه قممحمد حسن زاده
سايت
6مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعاتالفسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایرانفریبرز خسروی
سايت
7International Journal of Digital Content Managementبدانشگاه علامه طباطباییمحمد حسن زاده
سايت
8تحقیقات اطلاع رسانی کتابخانه های عمومیبنهاد کتابخانه‌های عمومی کشورغلامرضا فدایی
سايت
9ترویج علمبانجمن علمی ترویج علم ایرانمهدی زارع
سايت
10سیاست علم و فناوریبمرکز تحقیقات سیاست علمی کشورسید سپهر قاضی نوری
سايت
11گنجینه اسنادبسازمان اسناد و کتابخانه ملی ایرانسعید رضایی شریف آبادی
سايت
13مدیریت اطلاعاتبانجمن علمی مدیریت اطلاعات ایرانمحمد ابویی اردکان
سايت
14مطالعات کتابداری و علم اطلاعاتبدانشگاه شهید چمران اهواز عبدالحسین فرج پهلو
سايت
15کتابداری و اطلاع رسانیبسازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضویسعید رضایی شریف آبادیسايت
12آینه میراثجمؤسسه پژوهشی میراث مکتوبمجدالدین کیوانی
سايت
16پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانیجدانشگاه فردوسی مشهدسیدرحمت الله فتاحی
سايت
17تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهیجدانشگاه تهرانعلیرضا نوروزی
سايت
18تعامل انسان و اطلاعاتجدانشگاه خوارزمينصرت ریاحـی نیا
سايت
19بازیابی دانش و نظام های معنایی--دانشگاه علامه طباطباییفهیمه باب الحوائجیسايت

جهت بررسي وضعيت نشر، شماره‌هاي چاپ شده قبلي، كسب اطلاع از مدير مسئول؛ افراد شاخص، هيئت تحريريه و ساير اطلاعات موردنياز كافيست بر روي لينك سايت در ستون آخر جلوي نام نشريات مصوب علم اطلاعات و دانش شناسي در پرتال نشريات علمي كشور كليك كنيد تا به سايت مربوطه هدايت شويد. پيشتر و در بحث مرتبط با پايگاه‌هاي اطلاعاتي خارجي اشاره كرديم كه شناخت نشريات علمي پژوهشي معتبر داخلي و خارجي علاوه بر دستيابي به آخرين موضوعات مقالات چاپ شده، باعث شناخت شما نسبت به وضعيت مقالات و مباحث روز رشته علم اطلاعات و دانش شناسي خواهد شد؛ علاوه بر اين مي‌توانيد با كسب اطلاع از افراد حاضر در هيئت تحريريه هر نشريه، افراد شاخص و كليدي رشته را به راحتي و خوبي مدنظر قرار دهيد كه در امر تحصيل و پژوهش بسيار كارامد خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.