نسخه‌هاي خطي و آثار كمياب
سرفصل

نسخه‌هاي خطي و آثار كمياب

عنوان درس: نسخه‌هاي خطي و آثار كمياب

تعداد واحدها: 2

نوع درس: نظري

پيش نياز: ندارد

هدف:

آشنا ساختن دانشجويان با نسخ خطي و آثار كمياب

سرفصل‌هاي اصي درس:

تعاريف و كليات نسخه‎‌هاي خطي

انواع نسخه‌هاي خطي و جايگاه آنها در انتقال فرهنگ

روشهاي شناخت و ارزيابي نسخه‌هاي خطي

گردآوري نسخه‌هاي خطي

سازماندهي نسخه‌هاي خطي

روشهاي نگهداري از نسخه‌هاي خطي

آثار كمياب و انواع آن

نحوه گردآوري و نگهداري آثار كمياب

شيوه‌هاي خدمات رساني از نسخه‌هاي خطي و آثار كمياب

كاربرد فناوري‌هاي نوين در عمليات اطلاع رساني نسخه‌هاي خطي و آثار كمياب

منابع:

فدايي عراقي، غلامرضا (1387). آشنايي با نسخه‌هاي خطي و آثار كمياب (فارسي، عربي). تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت). مركز تحقيق و توسعه علوم انساني.

عظيمي، حبيب اله (1389). اصول و مباني نسخه شناسي در كتب خطي. ترجمه صديقه شاكري و مرتضي رضايي شريف آبادي. تهران: سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران.

در اين زمينه تمامي فهرست‌ها و فهرستگانهاي تهيه شده براي مجموعه نسخ خطي كتابخانه‌هاي مختلف، موجود در كتابخانه ملي مي‌تواند منبع مطالعه باشد.


اطلاعات اضافي: قدمت كتاب و كتابت در جهان به بيش از چندين هزار سال باز مي‌گردد؛ اهميت انتقال كتابهايي كه به صورت خطي نگارش يافته‌اند از حيث علمي، ادبي، تاريخي و فرهنگي بسيار زياد است. در كشورهاي متمدن و كهن همچون ايران، شناخت اين آثار از اهميت دو چنداني برخوردار است. مراكز و كتابخانه‌هاي بسيار زيادي در كشور نسبت به نگهداري از اين منابع بسيار ارزشمند ايرانيان نگهداري مي‌كنند. يكي از مهمترين مراكز كه در كنار مركز اسناد و كتابخانه ملي ايران اين وظيفه خطير را بر عهده دارد، كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران است. آشنايي دانشجويان كارشناسي ارشد مطالعات كتابخانه‌هاي عمومي با پایگاه نسخ خطی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران (باغ دانش) بسيار مفيد خواهد بود. شناخت اين مراكز به درك بهتر و عميق درسهاي مربوط به آثار خطي كمك خواهد كرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.