منابع و خدمات اطلاعاتي علوم اسلامي و انساني
سرفصل

منابع و خدمات اطلاعاتي علوم اسلامي و انساني

عنوان درس: منابع و خدمات اطلاعاتي علوم اسلامي و انساني

تعداد واحدها: 2

نوع واحد: نظري

پيش نياز: ندارد

هدف:

ايجاد دانش و توانمندي براي بهره‌گيري از منابع اطلاعاتي علوم اسلامي در كتابخانه‌هاي عمومي

سرفصل‌هاي اصلي درس منابع و خدمات اطلاعاتي علوم اسلامي و انساني:

نوع شناسي منابع اطلاعاتي علوم اسلامي

تاريخچه شكل گيري منابع اطلاعاتي اسلامي

منابع مرجع اسلامي

پايگاه‌هاي اطلاعاتي علوم اسلامي

ارزيابي منابع اسلامي

مجموعه سازي منابع اسلامي

خدمات اطلاعاتي مناسب براي منابع اطلاعات علوم اسلامي با توجه به گروه‌هاي هدف

منابع:

داداشي نياكي، محمدرضا (1384). آشنايي با منابع اسلامي. تهران: فرهنگ ايليا.

پايگاه اطلاعاتي سراسري اسلامي (پارسا) (1385). مرجع 83. كارنامه منابع اسلامي ايران در سال 1383. تهران: موسسه اطلاع رساني اسلامي مرجع.

كتابنامه تاريخ پزشكي اسلامي (كتابشناسي مقالات و كتابهاي منتشر شده در زمينه تاريخ پزشكي در اسلام به زبانهاي فارسي ،عربي و اروپايي) (1389). به اهتمام محمدرضا شمس اردكاني، محمدرضا مخبر دزفولي، فريد قاسملو، فاطمه علي اكبري، مهسان پور اسداللهي. تهران: انتشارات دانشگاه علوم پزشكي ايران.

ضميري، محمدرضا (1382). كتابشناسي تفضيلي مذاهب اسلامي. قم: موسسه آموزشي پژوهشي مذاهب اسلامي.

حسيني كوهساري، اسحاق (1387). تاريخ فلسفه اسلامي با توجه به طبقات فلاسفه اسلامي. تهران: سازمان اسلامي. شركت چاپ و نشر بين‌الملل

مجموعه مقالات سمينار تاريخ علم در اسلام و نقش دانشمندان ايراني (1387). همراه با آثاري از محسن مهدي و ديگران. به كوشش محمد علي شعاعي. محسن حيدرنيا (تهيه كننده) مركز مطالعات فرهنگي. بين‌المللي مشخصات نشر. تهران: الهدي.

برنال، جان (1380) علم در تاريخ. ترجمه حسين اسدپور پيرانفر و ديگران. تهران: اميركبير

عباس‌نژاد، محسن (1388). نقش دين در تاريخ تحولات علم. تهيه شده در كارگروه مطالعات علم ديني وابسته به بنياد پژوهشهاي قرآني حوزه و دانشگاه. همكاران پژوهشي محمد حسن جهانگير فيض آبادي و ديگران. مشهد: بنياد پژوهشهاي قرآني حوزه  و دانشگاه.

McClellan, James E. (2006). Science and Technology in World History: An Introduction. Maryland: Johns Hopkins University Press.

Fara, Patricia (2010). Science: A Four Thousand Year History. Oxford: Oxford University Press.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.