كتابخانه‌هاي عمومي خراسان رضوي
كتابخانه‌هاي عمومي ايران

كتابخانه‌هاي عمومي خراسان رضوي

در اين بخش، بر اساس آخرين آمار منتشر شده نهاد كتابخانه‌هاي عمومي كشور، كليه آمار و اطلاعات مرتبط با كتابخانه‌هاي عمومي خراسان رضوي به طور دقيق تدوين شده است. بر اين اساس علاقمندان، ضمن اطلاع از وضعيت موجود اين استان، به كميت شهرستان‌هاي استان نيز دسترسي خواهند داشت.


توضيحات: ترتيب قرارگيري نام شهرستان‌ها بر اساس حروف الفبا مي‌باشد. ضمناً جهت تغيير ترتيب جدول مي‌توانيد بر روي ستون مربوطه كليك نماييد تا تغيير بر اساس تمايل شما عوض شود.

آخرين بروزرساني: اسفند 1400

رديفنام شهرستانكل زيربناكتابخانه شهريكتابخانه روستاييكتابخانه سيارتعداد كل
1باخرز16942114
2بجستان24102002
3بردسكن25204004
4تايباد23815016
5تربت جام24398008
6تربت حيدريه47147108
7جغتاي15341304
8جوين32192204
9چناران13502013
10خليل آباد22703003
11خواف45664206
12خوشاب7501001
13داورزن2501001
14درگز38605005
15رشتخوار12502002
16زاوه28001001
17زبرخان38203205
18سبزوار6656131014
19سرخس23152103
20ششتمد16501102
21صالح آباد5001001
22طرقبه شانديز23073407
23فريمان18855005
24فيروزه14202002
25قوچان25398008
26كاشمر6111102113
27كلات16862103
28كوهسرخ35901102
29گلبهار29814105
30گناباد13812104014
31مشهد27891542258
32مه ولات18452103
33نيشابور9491121013

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.