سياهه وارسي پروپوزال دانشگاهي
علم اطلاعات

سياهه وارسي پروپوزال دانشگاهي

اگر پروپوزال دانشگاهي مقطع كارشناسي ارشد يا دكتري تخصصي خود را نوشته‌ايد حتما پيش از ارائه آن به گروه آموزشي محل تحصيل خود بايستي درستي و دقت آن را با استفاده از سياهه وارسي پروپوزال دانشگاهي را كنترل كنيد. در ادامه اين سياهه وارسي (checklist) را برايتان ارائه خواهيم كرد. پنجاه مورد ذكر شده سياهه وارسي پروپوزال دانشگاهي، شما را از هر گونه بروز خطا در داوري، مصون خواهد داشت.


اهميت سياهه وارسي

چک لیست ابزاري است که برای کاهش احتمال خطا يا جبران محدودیت های بالقوه حافظه و افزايش توجه در انسان استفاده می‌شود و به اطمینان از ثبات و کامل بودن در انجام یک کار كمك خواهد كرد.

معادل بسيار زيباي سياهه وارسي (checklist) كاملاً گواه اين موضوع است كه براي انجام هر كاري طبيعتاً اين چنين ابزارهايي بسيار مفيد خواهد بود. توصيه اكيد مي‌كنيم پس از انجام روند نگارش پروپوزال علمي، حتماً اين سياهه را كنترل و سپس اقدام به ارائه پروپوزال خود به گروه آموزشي نماييد.


مراحل انجام سياهه وارسي

سياهه وارسي پروپوزال دانشگاهي در دوازده گام زير كنترل مي‌شود. در واقع، بايستي اين گزينه را مطالعه كنيد و هر كدام تيك خورده شود، هر كدام از اين موارد كه مشكل داريد، رفع ايراد شده و آن گزينه را تيك بزنيد.

موارد كلي و اداري

1 – آيا موضوع انتخابي كاملاً جديد، كاربردي و جذاب است؟

2 – آيا از تكراري نبودن موضوع انتخابي خود اطمينان داريد؟

3 – آيا تائيد استاد موافقت استاد راهنما نسبت به موضوع جلب شده است؟

4 – آيا آخرين فرم مصوب گروه را دريافت كرده‌ايد؟

5 – آيا قوانين و مقررات آموزشي تكميل فرم را مطالعه كرده‌ايد؟

6 – آيا آخرين تغييرات اساتيد راهنما و مشاور بر روي فرم اعمال شده است؟

7 – فونت و فرمت مناسب ذخيره پروپوزال را رعايت كرده ايد؟

8 – آيا پروپوزال بي تناقض بوده و به طور كامل از سوي داوران قابل فهم است؟

9 – آيا اعتبار منابع علمي اشاره شده كاملاً مورد بررسي قرار گرفته است؟

10 – آيا اصول اخلاق پژوهش در تدوين و ارائه پروپوزال مدنظر بوده است؟

11 – آيا چارچوب و عنوان بندي دقيق مدنظر گروه آموزشي خود را رعايت كرده‌ايد؟

12 – آيا پروپوزال را از جهت غلط‌هاي املايي و تايپي، اشكالات گرامري و نقطه گذاري كنترل كرده‌ايد؟

13 – آيا انسجام (coherence) (تنيدگي مناسب محتوا با همديگر) و پيوستگي (cohesion) (معناداري، قابل فهم و مفيد بودن مطالب) را در نگارش خود مدنظر داشته‌ايد؟


پيشينه و اهيمت پژوهش

1 –  آیا نتایج تحقیق خلاء دانش را پر خواهد کرد؟

2 –  آیا تحقیق درک ما را از این موضوع ارتقا خواهد داد؟


مرور ادبيات پژوهش

1 – آیا پروپوزال درک و دانش کامل و جاری از ادبیات بررسی شده مرتبط با موضوع را نشان می دهد؟

2 –  آیا پيشينه به صورت انتقادی بررسی می شود؟

3 –  آیا مرور ادبیات، شکاف‌ها، کاستی‌ها و/یا محدودیت‌ها را در تحقیقات موجود شناسایی می‌کند،  و لذا زمینه‌ای برای مطالعه فراهم می‌کند؟

4 –  آیا بررسی ادبیات سوال/مشکل مورد مطالعه را توجیه می کند؟


چارچوب نظري

1 –  آیا یک چارچوب نظری مشخص شناسایی و به وضوح توصیف شده است؟

2 –  آیا چارچوب نظری با مسئله / سؤال / فرضیه تحقیق مرتبط است؟

3 –  آیا چارچوب نظری درک ادبیات جاری و مرتبط با بررسي همتا را نشان می دهد؟


مسئله تحقيق / سئوال / فرضيه 

1 – آیا طرح پیشنهادی به وضوح پرسش/مشکل/فرضیه تحقیق را چارچوب بندی می کند؟

2 –  آیا مسئله/سوال/فرضیه تحقیق منطقی و قابل تحقیق است؟

3 –  آیا مسئله/سوال/فرضیه تحقیق قابل مدیریت و دستیابی است؟

4 –  آیا مسئله / سؤال / فرضیه تحقیق اخلاقی است؟

5 –  آیا سوال/مسئله/فرضیه تحقیق بر ادبیات بررسی شده متمرکز و مبتنی است؟

6 –  در مواردی که مرتبط است، آیا تحقیق بر اساس تجربه و زمینه محقق است؟


روش شناسي (منطق روش تحقيق)

1 –  آیا روش شناسی (به عنوان مثال، روش های کمی، کیفی، ترکیبی) برای سؤال/مسئله تحقیق مناسب است؟

2 –  آیا طرح پیشنهادی نوع خاصی از روش شناسی را شناسایی و توصیف می کند (به عنوان مثال، روش های کیفی (مردم نگاری، نظریه زمینه ای، مطالعه موردی، و غیره)، کمی (توصیفی، شبه تجربی، و غیره)، یا روش های ترکیبی (از هر دو رويكرد)؟

3 –  آیا روش شناسی به وضوح توسط ادبیات فعلی و مرتبط با بررسي همتا بررسي شده و پشتیبانی می شود؟


رويه تحقيق و گردآوري داده‌ها

1 –  آیا رویه‌ها به خوبی سازماندهی شده و به وضوح به صورت گام به گام و به روشی مستقیم و با دقت توصیف شده اند؟

2 –  آیا رویه ها با روش شناسی انتخاب شده مطابقت دارند؟

3 –  آیا روش ها برای سوال/مسئله تحقیق معقول و مناسب هستند؟

4 –  آیا جدول زمانی برای پروژه ارائه شده است؟ آیا قابل مدیریت و دستیابی است؟

5 –  آیا این پیشنهاد درک کامل و فعلی و دانش مرتبط با ادبیات بررسی شده مرتبط با تحقیق انتخاب شده و روش های جمع آوری داده را نشان می دهد؟


آماده سازي و توصيف داده‌ها

1 –  آیا این پیشنهاد چه کسی، چه چیزی، کجا، چه زمانی، چرا و چگونگي جمع آوری داده‌ها را مشخص می کند؟

2 –  آیا طرح پیشنهادی مشکلات احتمالی منابع داده، جمع آوری داده ها و/یا آماده سازی را شناسایی می کند؟


منابع موردنياز

1 –  آیا منابع مورد نیاز (یعنی هرگونه تجهیزات یا مواد خاصی که در طول تحقیق مورد نیاز خواهد بود) موجود بوده و شرح داده شده است؟

2 –  آیا منابع مورد نیاز در اختیار پژوهشگر قرار دارد؟


تحليل داده‌ها

1 –  آیا روش‌های ممکن برای تجزیه و تحلیل داده ها مشخص شده است؟

2 –  آیا پروپوزال درک و دانش کامل و فعلی از تحقیق/همتا را نشان می دهد و ادبیات مربوط به تجزیه و تحلیل داده های خود را مرور کرد؟


ملاحضات اخلاقي

1 –  آیا پیشنهاد، مشکلات و موانع بالقوه را در رویکردی که پژوهشگر انتخاب کرده‌ است پیش‌بینی و/یا بحث می‌کند؟

2 –  آیا پژوهشگر به طور کامل به مزایا و خطرات بالقوه برای شرکت کنندگان در تحقیق فکر کرده است؟

3 –  آیا این پروپوزال در مورد چگونگی حفظ محرمانه بودن افراد و پاسخ های آنها بحث می‌کند؟

4 –  آیا این پروپوزال درباره نحوه ذخیره داده‌ها برای اطمینان از محرمانه بودن موضوعات بحث می‌کند؟


بخش منابع پژوهش

1 –  آیا پروپوزال فهرستی از مراجع ذکر شده را ارائه می دهد؟

2 –  آیا مراجع بروز و مرتبط با موضوع هستند؟

3 –  آیا سبك استناددهي به طور مناسب در فهرست منابع استفاده می‌شود؟

4 –  آیا در بررسی ادبیات، چارچوب نظری و شرح روش شناسی به درستی به منابع استناد داده شده است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.