روند نگارش پروپوزال علمي
علم اطلاعات

روند نگارش پروپوزال علمي

در ادامه كارگاه آموزش پروپوزال نويسي به درس چهارم يعني روند نگارش پروپوزال علمي رسيديم. در اين درس به شكل مختصر اما جامع مراحل مختلف نگارش پيشنهاده را شرح خواهيم داد تا دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي با اين رويه آشنا شوند.


پروپوزال در تحصيلات تكميلي

معمولاً دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي مستقر در ايران در مقطع تحصيلات تكميلي، دوره‌هاي كارشناسي ارشد پيوسته، كارشناسي ارشد ناپيوسته، دكتري تخصصي (Ph.D) ارائه مي‌كنند. بر اين اساس، معمولاً دانشجويان تحصيلات تكميلي در مقطع كارشناسي ارشد بايستي 32 واحد دانشگاهي و در مقطع دكتري تخصصي به طور معمول 36 واحد درسي را پاس كنند.

نكته: ممكن است تعداد واحدها، در رشته و گرايش‌هاي مختلف، تفاوت داشته باشد.

بر اين اساس، معمولاً 4 تا 6 واحد درسي در مقطع كارشناسي ارشد و 18 واحد درسي در مقطع دكتري تخصصي به پايان نامه اختصاص دارد؛ لذا، پايان نامه از اهميت بسيار زيادي برخوردار است.

براي اينكه دانشجويان پايان نامه و رساله را انتخاب كنند، بايستي تمامي واحدهاي درسي را پاس كرده باشند. به عبارت ديگر، پيش نياز انتخاب پايان نامه و رساله، گذراندن تمامي واحدهاي تحصيلي است. در اين راستا، دانشجو پس از انتخاب واحد درسي پايان نامه، بايستي رويه پروپوزال را نيز طي كند. به بيان ديگر، نگارش پروپوزال جزئي از رويه پايان نامه و رساله در تحصيلات تكميلي است.


انتخاب واحد پايان نامه/رساله

دانشجويان تحصيلات تكميلي، پس از گذراندن تمامي واحدهاي درسي، به ميل خود يا اعلام گروه آموزشي، نسبت به انتخاب استاد راهنما اقدام مي‌كنند. پس از آن در زمان انتخاب واحد كه معمولاً ترم آخر تحصيل در آن مقطع است، واحد درسي پايان نامه/رساله را انتخاب مي‌كنند.

در اين زمان، با هدايت استاد راهنما، نسبت به انتخاب موضوع اقدام خواهند كرد. پس از تعيين اوليه موضوع، دانشجو بايستي روند نگارش پروپوزال را آغاز كند. لازم به ذكر است، گاهاً پيش مي‌آيد كه دانشجويان چندين نوبت و به دلايل مختلف مجبور مي‌شوند، موضوع خود را تغيير دهند. بر اين اساس، اولين انتخاب دانشجو، به معناي تنها انتخاب نخواهد بود.


روند نگارش پروپوزال

روند نگارش پروپزوال

دانشجويان تحصيلات تكميلي بعد از انتخاب استاد راهنما و مشاور بايستي مراحل زير را جهت نگارش پروپوزال خود طي كنند. معمولاً اين رويه در اكثر دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور شبيه به هم بوده و با كمي تفاوت در جزئيات يكسان است.

1 – دريافت فرم‌هاي تحصيلات تكميلي از واحد مربوطه

2 – مطالعه قوانين و اصول نگارش پروپوزال در آن گروه آموزشي

3 – فراگيري روش نگارش و جزئيات فرم اختصاصي گروه آموزشي

4 – دريافت راهنمايي و ارتباط مداوم با اساتيد راهنما و مشاور

5 – نگارش مطالب و تكميل فرم مربوطه جهت ارائه به اساتيد

نكته: معمولاً رويه نگارش پروپوزال و تكميل فرم مربوطه چندين نوبت از سوي دانشجو به اساتيد راهنما و مشاور ارجاع شده و با اصلاحات انجام شده توسط ايشان نهايي خواهد شد.

پس از نهايي شدن فرم تكميل شده، مراحل اداري ديگر در گروه آموزشي مربوطه طي شده و رويه طرح در گروه و احياناً دفاع از آن انجام خواهد شد. در بخش انتهايي كارگاه آموزشي، به بحث دفاع از پروپوزال خواهيم پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.