راز يادگيري زبان انگليسي
زبانهاي خارجي

راز يادگيري زبان انگليسي

راز يادگيري زبان انگليسي، نكته‌اي را يادآوري خواهد كرد كه در فراگرفتن زبانهاي خارجي و به ويژه انگليسي معجزه خواهد كرد. حتماً الان كه اين مطلب را مي‌خوانيد توقع داريد آمپول يا پودري را معرفي كنيم كه با حل كردن آن در آب و خوردن سه بار در روز، بتوانيد از فرداي آن روز مثل بلبل به انگليسي صحبت كنيد. اگر چنين تصوري داريد بايد اعلام كنيم راه يادگيري و تسلط به زبان انگليسي چنين كاري نيست.

زبان بخشي از چارچوب بزرگي به نام فرهنگ محسوب مي‌شود. در واقع بايستي زبان افراد يك جامعه را بريده‌اي از يك تكه بسيار بزرگ از پيكره زيست اجتماعي آنها به نام فرهنگ تلقي كنيم. انسان‌ها به اجبار شرايط زيستي و رواني خود بايستي در قالب جوامعي متشكل از افراد گوناگون زندگي كنند. زيستن انسان خارج از بافت اجتماعي، علاوه بر تحميل هزينه و زمان، وي را از بسياري مواهب طبيعي و انساني محروم خواهد كرد؛ از اين رو براي زندگي اجتماعي خلق شده است. زندگي در ميان جوامع به طبع نياز به ابزاري براي بيان انديشه و برقراري ارتباط دارد كه به اختصار زبان ناميده مي‌شود. اين ابزار بسيار پيچيده اما كارامد در واقع وسيله‌اي قراردادي است كه انسان‌ها براي ايجاد ارتباطات اجتماعي خلق كرده‌اند.

انسان از آغازين روزهاي تولد خود در قالب يك جنين از طريق پيوندهاي بافتي و زيستي با مادر خود در ارتباط است. به اذعان برخي پژوهشگران، جنين حالت از روزهاي آغازين زيست خود، قادر است صداي مادرش را بشنود. بعد از تولد نيز مرتباً با مادر و خانواده خود ارتباط شنيداري و در پي آن ارتباط گفتاري دارد. در مورد كودكاني كه در جوامع تك زبانه متولد مي‌شوند با ورود به جواني و سايرين كودكان نيز بسته به شرايط زيست خود، تعاملات ميان‌فردي ايجاد مي‌گردد. اين امر با ورود به عرصه‌ ميان گروهي به يادگيري زبانهاي خارجي نيز كشيده مي‌شود.

براي اينكه راز يادگيري زبان انگليسي را دريابيد، كافي است به الگوي فراگيري زبان در كودكان دقت كنيد. يك كودك با شنيدن آواهاي زباني از مادر خود، الگوي آواشناختي آن را فرا گرفته و با تمرين و تكرار بر آن الگوها مسلط مي‌شود. با همين دو كلمه راز تسلط به زبان فاش شد. بله تمرين و تكرار. براي اثبات حرف خودمان مثالي خارج از حيطه زبان مي‌آوريم. تصور كنيد قصد داريد يك رشته ورزشي به بالاترين سطح جهاني برسيد. مربي شما بايستي براي اين كار يك برنامه تمريني برايتان آماده كرده و روزهاي تمرين را مشخص كند. در واقع شما برخي تمرينات را در دفعات مختلف تكرار مي‌كنيد. با اين كار مي‌توانيد در هر زمينه ورزشي كه بخواهيد رشد كنيد.

مسئله ناگفته در اين راز اين است كه برخي ادعا مي‌كنند استعداد، نبوغ، علاقه و امكانات هم اثرگذار است. مسلماً حرف اين عده هم صحيح است اما همان افرادي هم كه داراي امكانات زياد، نبوغ خدادادي و علاقه فراوان هستند نيز بايستي از الگوي تمرين و تكرار تبعيت كنند. يادمان باشد در رسيدن به اهداف خود در آموزش زبان راه ميانبر در واقع همين مقوله تمرين و تكرار است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.