اطلس دكتري علم اطلاعات
علم اطلاعات

اطلس دكتري علم اطلاعات و دانش شناسي

در اين بخش، اطلس دكتري علم اطلاعات و دانش شناسي جهت آشنايي با دانشگاه‌هايي كه در ايران دوره دكتري تخصصي (Ph.D) اين رشته را برگزار مي‌كنند قرار داده شده است. اين نقشه به صورت كاملاً بروز و دقيق، تمامي اطلاعات موردنياز براي تحصيل علاقمندان به اين رشته را بر اساس آخرين اطلاعات منتشر شده از سوي سازمان‌هاي متولي و بويژه سازمان سنجش آموزش كشور ارائه مي‌كند.


دكتري علم اطلاعات و دانش شناسي

بر اساس آخرين اطلاعات منتشر شده در دفترچه انتخاب رشته دكتري تخصصي اين رشته كه در تاريخ 29 فروردين 1400 منتشر شده است، در حال حاضر آمار دقيق اين رشته در مقطع دكتري به شرح زير است:

آمار كلي:

تعداد گرايش: 2

تعداد دانشگاه‌ها: 13 دانشگاه

تعداد استان‌ها: 7 استان

ظرفيت پذيرش: 85 نفر

عنوان گرايش‌ها:

 • دكتري بازيابي اطلاعات و دانش
 • دكتري مديريت اطلاعات و دانش

ظرفيت گرايش‌هاي دكتري علم اطلاعات و دانش شناسي سال 1400

نوع پذيرش:

 • روزانه
 • نوبت دوم
 • پرديس خودگردان
 • پيام نور
 • دانشگاه آزاد

ظرفيت پذيرش در دكتري علم اطلاعات و دانش شناسي سال 1400

جنسيت افراد:

 • زن و مرد

نكته: دانشگاه الزهرا (س) در تهران تنها در گروه جنسيتي زن پذيرش دانشجو دارد.

استان‌هاي داراي اين مقطع:

 1. اصفهان
 2. تهران
 3. البرز
 4. خراسان رضوي
 5. فارس
 6. همدان
 7. مازندران

سهم استان‌ها در مقطع دكتري علم اطلاعات و دانش شناسي سال 1400

دانشگاه‌هاي پذيرنده:

 1. دانشگاه اصفهان
 2. دانشگاه الزهرا
 3. دانشگاه تهران
 4. دانشگاه خوارزمی
 5. دانشگاه فردوسی مشهد
 6. دانشگاه تربیت مدرس
 7. دانشگاه شیراز
 8. پیام نور مشهد
 9. دانشگاه آزاد تهران شمال
 10. دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
 11. دانشگاه آزاد همدان
 12. دانشگاه آزاد بابل
 13. دانشگاه آزاد تنکابن

نوع پذيرش دانشگاه‌ها:

نام دانشگاه نوع پذيرش  تعداد
دانشگاه اصفهان روزانه 3
دانشگاه الزهرا روزانه 3
دانشگاه تهران روزانه 3
دانشگاه تهران نوبت دوم 1
دانشگاه خوارزمي روزانه 3
دانشگاه خوارزمي نوبت دوم 2
دانشگاه فردوسي مشهد روزانه 5
دانشگاه فردوسي مشهد نوبت دوم 1
دانشگاه تربیت مدرس روزانه 3
دانشگاه تربیت مدرس پرديس خودگردان 3
دانشگاه شیراز روزانه 3
پیام نور مشهد پيام نور 4
پیام نور مشهد پيام نور 4
دانشگاه آزاد تهران شمال دانشگاه آزاد 5
دانشگاه آزاد تهران شمال دانشگاه آزاد 8
دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد 8
دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد 7
دانشگاه آزاد همدان دانشگاه آزاد 5
دانشگاه آزاد همدان دانشگاه آزاد 6
دانشگاه آزاد بابل دانشگاه آزاد 5
دانشگاه آزاد تنکابن دانشگاه آزاد 3

توزيع گرايشها در سال 1400

دانشگاه‌هاي داراي گرايش مديريت اطلاعات و دانش:

 1. دانشگاه تربيت مدرس
 2. دانشگاه شيراز
 3. دانشگاه پيام نور مشهد
 4. دانشگاه آزاد تهران شمال
 5. دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
 6. دانشگاه آزاد همدان

دانشگاه‌هاي داراي گرايش بازيابي اطلاعات و دانش:

 1. دانشگاه اصفهان
 2. دانشگاه الزهرا
 3. دانشگاه تهران
 4. دانشگاه خوارزمی
 5. دانشگاه فردوسی مشهد
 6. پيام نور مشهد
 7. دانشگاه آزاد تهران شمال
 8. دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
 9. دانشگاه آزاد همدان
 10. دانشگاه آزاد بابل
 11. دانشگاه آزاد تنکابن

به دانشجويان كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش شناسي گرايش كارشناسي ارشد مطالعات كتابخانه‌هاي عمومي پيشنهاد مي‌كنيم حتماً پيش از برگزاري آزمون دكتري تخصصي، از مفاد و ضرايب آزمون اطلاع كسب كنند بر اين اساس اطلس دكتري علم اطلاعات و دانش شناسي براي اين عزيزان بسيار مفيد خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.