اطلاعات و انتشارات دولتي
سرفصل

اطلاعات و انتشارات دولتي

عنوان درس: اطلاعات و انتشارات دولتي

تعداد واحدها: 2

نوع واحد: نظري

پيش نياز: ندارد

هدف: شناخت منابع اطلاعات و انتشارات دولتي و ارائه خدمات اطلاعاتي مناسب آن منابع.

سرفصل‌هاي اصلي درس:

ماهيت انتشارات دولتي و انواع آن.

اهميت انتشارات دولتي براي عموم مردم.

محمل‌هاي اطلاع رساني از انتشارات دولتي

پايگاه‌هي اطلاعاتي انتشارات دولتي

مجموعه سازي منابع دولتي

خدمات اطلاعاتي انتشارات دولتي

انتشارات دولتي و مشاغل اجتماعي

انتشارات دولتي و فرصت‌هاي اجتماعي

منابع:

پورحسن طنابچي، صادق (1367). راهنماي انتشارات سازمانهاي دولتي ايران (فهرست سالانه 1363). تهران: مركز اسناد و مدارك علمي.

براي مجموعه سازي منابع دولتي و اسناد مي‌توان از فهرست‌هاي كتابخانه ملي، كتابخانه مجلس، كتابخانه وزارت امور خارجه و … استفاده كرد.

www.jhsearch.library.jhu.edu Johns Hopkins Libraries

Official Documents www.official-documents.gov.uk

Government Documents in the Archives Library Information Center

www.archives.gov

اين پايگاه‌ها مراكز ملي يا آرشيوهاي بين‌المللي هستند كه اسناد دولتي را در اختيار قرار مي‌دهند؛ البته برخي از آنها پولي هستند و نياز به عضويت دارند.


اطلاعات اضافي: با توجه به اينكه اقتصاد كشور ايران دولتي است، نقش انتشارات دولتي در آن بسيار پُر رنگ است. اكثر وزارتخانه‌ها، سازمانهاي دولتي، شركتهاي وابسته به دولت و مراكز نيمه دولتي نيز داراي مركز چاپ و نشر هستند. در اين بين دانشگاه‌هاي دولتي نيز معمولاً انتشارات اختصاصي دارند كه آنها نيز زير مجموعه نشر دولتي محسوب مي‌شوند. به عنوان نمونه، مركز چاپ و نشر بازرگاني وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني يكي از نمونه‌هاي بسيار زيادي مراكز چاپ و نشر دولتي به حساب مي‌آيد؛ بر اين اساس، شناخت ماهيت، كاركردها، وظايف و اركان اين گونه ناشران براي دانشجويان رشته مطالعات كتابخانه‌هاي عمومي اهميت بسيار زيادي دارد. شناخت كامل و دقيق اين مراكز مي‌تواند در كسب آگاهي دانشجو به عنوان شخصي كه با عرصه كتاب و كتابداري تعامل دارد، كمك فراواني نمايد. اين تعامل همانطور كه اشاره شد در خصوص كشورهاي با اقتصاد دولتي همچون ايران، اهميت دو چنداني خواهد داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.